Onze diensten

Mensen voor resultaten voor mensen

Cohedron werkt resultaatgericht en sociaal. Wij geloven dat resultaten en mensen hand in hand gaan. Dat doen we in 3 werkgebieden: outsourcing, detachering en consultancy. In elk van deze diensten hebben onze werkmaatschappijen een toppositie in de markt. En in de combinatie van deze werkgebieden is Cohedron een unieke speler in Nederland.

Outsourcing

We zijn gespecialiseerd in outsourcing op het gebied van persoonlijke financiën. Voor gemeenten nemen wij het voortouw in schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering. En zijn we verantwoordelijk voor het leveren van deze diensten aan burgers. Dit doen we efficiënt en kosteneffectief, dankzij onze eigen IT-systemen die processen snel en geautomatiseerd uitvoeren. Zo lossen we soms complexe problemen op praktisch niveau op.

Onze outsourcingsbedrijven

Plangroep is een betrokken en deskundige financiële zorgverlener die individuele hulp biedt aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te beheren en/of persoonlijke zorg te organiseren. We richten ons op schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering en ons doel is om financiële problemen zo vroeg mogelijk te voorkomen, signaleren en duurzaam aan te pakken. Met onze jarenlange ervaring en positie als marktleider hebben wij de kennis en kunde om onze cliënten persoonlijke aandacht en maatwerk te bieden. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taak, zorgaanbieders en maatschappelijke instanties op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap. En we helpen klanten van private partijen bij betalingsachterstanden.

Naar website

Zorg-Lokaal helpt gemeenten om de administratieve en financiële processen rondom toegekende zorg op het gebied van Jeugdzorg en WMO verantwoord uit te voeren. Zorg-Lokaal voert deze administratieve processen efficiënter uit en daarnaast leveren deze administratieve processen waardevolle data op waarmee financiele prognoses gedaan kunnen worden. Zorg-Lokaal investeert in de ontwikkeling en uitbouw van platformen en regionale dashboards. Dit biedt overzicht en inzicht. Data-analyses en de inzet van machine learning vergroot het voorspellend vermogen in de zorg. Hiermee wordt niet alleen grip op verantwoorde zorg, maar ook op de uitgaven van de zorg verkregen.

Naar website

Detachering

Onze vakbekwame professionals werken binnen lokale gemeenten in heel Nederland. We hebben veel ervaren mensen met specialistische kennis, voor uiteenlopende domeinen. Die grote expertise maakt Cohedron een geliefde detacheerder voor gemeenten. En de directe impact op lokale publieke dienstverlening, maakt ons werk elke dag betekenisvol.

Onze detacheringsbedrijven

Wyzer staat voor een sterke publieke dienstverlening voor de (lokale) overheid die goed is voor iedereen. Voor mensen, organisaties en de samenleving als geheel. Elke dag. Met kennis, richting en resultaat. Vakbekwame professionals werken aan uiteenlopende vraagstukken in de publieke sector – lokaal en landelijk. In de vorm van advies, met de inzet van specialisten én in de opleidingen en trainingen van onze Academie. Zo worden we morgen allemaal wijzer dan vandaag.

Naar website

Plangroep Financiële Services helpt werkgevers door het leveren van diverse (maatwerk) oplossingen voor capaciteitsvraagstukken binnen financiële instellingen. De professionals van Plangroep Financiële Services zijn vakmensen, kennen het veld, weten wat er speelt en door hun aanpassingsvermogen vormen zij een meerwaarde voor onze partner. Of het nu gaat om detachering, consultancy of werving & selectie Plangroep Financiële Services biedt de oplossing.

Naar website

Consultancy

We bieden advies en kennis aan gemeenten en publieke organisaties. Met maatwerkoplossingen, door gespecialiseerde professionals. Zo zijn we marktleider in digitale communicatie voor ruimtelijke ordening. En topexpert in sociaal medisch advies. Samen met onze opdrachtgevers creëren we slimme oplossingen voor morgen.

Onze consultancybedrijven

Argonaut Advies is een landelijk opererend specialist met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische advisering binnen het sociaal domein. Hierbij hebben we als doel om mensen duurzaam beter te laten functioneren in werk, participatie en zelfredzaamheid. Wij hebben aandacht voor het individu en streven naar de juiste zorg voor de cliënt. Argonaut is onafhankelijk en staat garant voor een objectief oordeel. Met een uitgebreide kennis van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen, arbeid, inburgering, welzijn en maatschappelijke participatie. Argonaut Advies is landelijk opererend en werkt voor gemeenten, centrale overheid, en private sector. Samen naar zelfstandigheid is wat ons drijft.

Naar website

Future Communication helpt organisaties die veranderingen willen doorvoeren of begeleiden. Veranderingen die impact hebben op de omgeving waarin mensen leven en werken. Future Communication geeft (strategisch) communicatieadvies en voert dat ook zelf uit. Of het nu gaat om omgevingscommunicatie, het maken van een contentstrategie of interne communicatie. Met communicatie zorgt Future Communication ervoor dat de het soepel verloopt. Omdat we iedereen goed meenemen en zo grip op de verandering geven. Je vindt Future Communication vooral bij opdrachtgevers – tijdelijk geplaatst om te adviseren en hands-on te helpen. En zij leveren complete projectteams die een vraag van A tot Z aanpakken.

Naar website

Human Capital Group is dé partner voor HR-gerelateerde vraagstukken bij een diversiteit aan organisaties. Wij adviseren bij reorganisaties en cultuurtrajecten en begeleiden medewerkers van werk-naar-werk, en helpen onder meer bij het opzetten en uitvoeren van beleid voor duurzame inzetbaarheid. We adviseren over beloning, bouwen functiehuizen en zorgen voor functiewaardering die gedragen wordt. Onze interim professionals voorzien in tijdelijke behoefte aan extra of vervangende capaciteit binnen de HR-discipline.

Naar website

In een snel veranderende digitale wereld is het cruciaal om op ieder moment te beschikken over de juiste expertise. Wij verbinden digitale groeiambities met het werk dat ervoor gedaan moet worden: We Make Your Digital Work! Met de hoogste succesratio in de markt fungeert Sqiq als kwaliteitsstempel bij de selectie van de juiste professionals, geven wij strategisch advies op uiteenlopende vraagstukken en hunten wij actief naar unieke kandidaten.

Naar website