Wyzer

Ruimtelijke vraagstukken en Beheervraagstukken bij gemeente Buren

Werkmaatschappij: Wyzer
Project: Ruimtelijke vraagstukken en Beheervraagstukken bij gemeente Buren
Doel: Het leveren van capaciteit en kennis ten behoeve van gebieds- en woningbouwontwikkeling
Duur project: Start januari 2021 met de maximale duur van 4 jaar

‘Met multidisciplinaire oplossingen, maken we impact binnen én buiten de grenzen van het Ruimtelijk domein’

Het Ruimtelijk domein staat de komende tijd grote uitdagingen te wachten. Nederland moet aan de slag met verduurzaming er moeten ruim 800.000 woningen worden gebouwd. Ook nadert de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting 1 januari 2022 zijn intreding maakt. Hierbij wordt een stelsel aan wetten ondergebracht in één wet, die thema’s als ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu en water bevat. Gemeenten zijn al volop in beweging om de naderende implementatie succesvol te laten verlopen. Deze verandering vraagt deels om nieuwe kennis, maar nog belangrijker is het dat medewerkers de juiste vaardigheden weten toe te passen om inwoners te laten participeren in trajecten.
De nadruk in het Ruimtelijk domein ligt niet langer alleen op het oplossen van een probleem, maar ook op de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als de Woningbouwopgave en Verduurzaming. Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en brede blik op vraagstukken zijn noodzakelijk om tot gedragen oplossingen te komen. Wyzer ondersteunt gemeente Buren de komende 4 jaar bij deze uitdagingen door hen te voorzien van capaciteit en kennis op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en beheervraagstukken.

Aanpak

Het succes van onze aanpak is een combinatie van factoren. Ten eerste scholen wij onze medewerkers continu bij op benodigde kennis en vaardigheden met behulp van onze eigen Academie. Zo werken onze medewerkers vanuit de inhoud, maar bezitten zij ook de vaardigheden die nodig zijn om draagvlak te creëren voor projecten. Ten tweede faciliteren wij onze medewerkers om binnen de organisatie de verbinding te leggen met andere disciplines zoals het Sociaal domein of Bedrijfsvoering. Zo stimuleren wij hun integrale blik en komen zij tot creatieve, multidisciplinaire oplossingen. Ten slotte bouwen wij continu aan ons netwerk en leiden wij young professionals op tot allround adviseurs voor het Ruimtelijk domein. Zo zorgen wij dat wij altijd voldoende en passende capaciteit beschikbaar hebben.

Resultaat

De komende 4 jaar zorgen wij voor succesvolle oplossingen voor project- en beheervraagstukken én maken wij impact zowel binnen als buiten de kaders van het Ruimtelijk domein door gemeente Buren van multidisciplinaire oplossingen te voorzien.

Taal

Search button

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Wil jij van betekenis zijn in je werk?

Klik hier voor een baan bij een van onze boutiques.